plakát MČR motoski 2019:

50201653_2270216473023821_6602750917466914816_n.jpg

Anketa:

Jaký chcete čas?

letní - 68.1%
zimní - 13.2%
nechat to jak to je - 15.4%
je mi to jedno - 3.3%

Celkový počet hlasů: 91

Články

zápis ze schůze SMS Jižní Čechy 01/2018

V pondělí, 29. ledna 2018 proběhla v hotelu Budweis v Českých Budějovicích schůze Sportovní komise SMS Jižní Čechy. Účastnili se jí Jaroslav Vrchota, Milan Heřman st., Luboš Lhoták, Michal Úlehla, Pavel Doubek a Evžen Zadražil. Zdeněk Blábolil byl omluven. Přítomni byli i čtyři hosté. Na programu byly tyto body:

  • shrnutí sezóny JČ KP 2017

  • seznámení s aktuální situací ohledně seriálů MMČR a SMS

  • seznámení s novým licenčním SW AČR (spuštěn bude od 1.2.2018)

  • seznámení s kalendářem MMČR a s předběžným kalendářem JČ KP na sezónu 2018

  • vytipování náhradní tratě pro JČ KP místo Nihošovic, které letos žádné závody pořádat nebudou

  • představení finanční situace střediska

 

Dále se projednávaly následující body, o kterých se hlasovalo:

- střídání tříd v časovém harmonogramu na každém závodě JČ KP během sezóny: Poměrem hlasů 6:0 byl tento návrh zamítnut z důvodu nepřehlednosti a nejednotnosti časového harmonogramu vč. pořadí tříd, které je součástí celoročního tištěného Programu JČ KP. Zároveň bylo domluveno, že středisko bude tvořit časový harmonogram tak, aby se každý rok posloupnost stříd měnila tak, aby nezačínaly pouze třídy Hobby, ale i Veteráni.

- prodloužení pauzy během poledne na 30 minut: Poměrem hlasů 6:0 bylo odsouhlaseno, že bude pauza prodloužena z dvaceti minut na třicet. Důvodem je především to, aby se mohli traťoví komisaři a další pořadatelé v klidu naobědvat a vytvořit jim tak lepší podmínky. Závody JČ KP tak budou začínat namísto v 8:00 již v 7:50 hod.

- dekorování prvních pěti jezdců třídy 65ccm v závodě: Většinovým poměrem 4:2 bylo nakonec odsouhlaseno, že v sezóně 2018 bude dekorováno prvních pět jezdců ve vložené třídě 65ccm. Pokud nebude účast jezdců této třídy dostatečná, vrátilo by se v sezóně 2019 k původnímu modelu, aby nebylo dekorování poníženo do situace, že bude dekorován každý, kdo se závodu této třídy zúčastní.

- vyhlašování třídy WMX v rámci Hobby MX2 zvlášť (pouze první 3 závodnice): Zamítnuto poměrem hlasů 5:1 z důvodu malé účasti závodnic třídy WMX a též úspoře financí za další poháry.

- stanovení jmen jezdců, postupujících z Hobby tříd do MX2 a MX1 v sezóně 2018: Bylo odsouhlaseno, že ze třídy Hobby MX2 postupují tito jezdci: Pavel Doubek, Jan Zborník, Jakub Kos, Lukáš Hubka a Filip Podroužek. Ze třídy Hobby MX1 pak Martin Zeman, Jakub Štěpka, Michal Skála, Viktor Šrom a Jiří Valeš. Tito jezdci budou letos v JČ KP nastupovat ve třídách MX2 resp. MX1. Pokud nemají zájem MMČR, anebo by je národní licence limitovala v jiných seriálech, bude v JČ KP akceptována licence Hobby.

- postup prvních tří jezdců seriálu třídy 85ccm do MX2 nebo MX1: Odsouhlaseno poměrem 6:0, že první tři jezdci seriálu třídy 85ccm další rok nesmí nastoupit ve třídách Hobby. Toto pochopitelně není relevantní pro jezdce, kteří ve třídě 85ccm zůstávají.

Evžen Zadražil, vedoucí střediska SMS Jižní Čechy, 2018-01-30

Týmové fanynky - Hanka

hanka.img_2018.webx.jpg
 
 
 
 
2012 Copyright MOTOSPORT