zápis ze schůze Sportovní komise SMS Jižní Čechy 01/2016

Místo konání: Hotel Budweis, České Budějovice, 20.1.2016

Přítomni: Jaroslav Vrchota, Zdeněk Blábolil, Milan Heřman st., Luboš Lhoták, Evžen Zadražil, omluven Martin Němec, neomluven Erich Pour

Zápis z jednání: Byla zhodnocena sezóna 2015 a představena finanční zpráva hospodaření střediska SMS JČ za uplynulý rok. Dále byl představen kalendář JČ KP 2016. Po dohodě s pořadatelem posledního závodu v Klukách u Písku bude původně avizovaný termín 29.10.2016 přesunut na dřívější termín, v jednání je i druhý závod KP v Pacově. Obojí bude upřesněno.

Dále byly na základě podnětů diskutovány a hlasovány následující záležitosti:

- Vyhlášení sezóny JČ KP 2016: V poměru hlasů 4:1 nebude vyhlášení hned po posledním závodě v Klukách. Zde se uskuteční pouze vyhlášení vlastního závodu, celkové vyhlášení sezóny bude zorganizováno později separátně (místo a termín budou upřesněny)

- rozdělení tříd, délky jízd a systém bodování bude zachován z uplynulé sezóny (poměr hlasů 4:0, jeden se zdržel hlasování)

- postupový klíč: Z kategorií hobby postoupí do tříd MX2 resp. OPEN do sezóny 2016 pouze vítězové obou amatérských tříd (poměr hlasů 5:0)

- časový harmonogram: Místo třídy Amatér MX2 bude v sezóně 2016 začínat časový harmonogram třída Amatér OPEN (tyto třídy se v časovém harmonogramu pouze prohodí). Poměr hlasů 5:0.

- hlasování o vyloučení Ericha Poura ze Sportovní komise SMS Jižní Čechy z důvodu nečinnosti proběhlo v poměru 5:0 pro jeho okamžité vyloučení

- ve stejném poměru hlasů byl do Sportovní komise SMS JČ přijat nový, výborem střediska navržený člen Michal Úlehla

- návrh automaticky spojit třídy MX2 a OPEN a Amatér MX2 a Amatér OPEN byl zamítnut v poměru hlasů 5:0.

V sezóně 2016 bude kladen apel na pořadatele JČ KP ohledně proškolení traťových komisařů v otázce komunikace s předem určenou, kompetentní osobou z řad delegovaných činovníků v případě vážného zranění jezdce.

Jezdci, kteří si zatím ještě nezažádali i licenci jezdce a nechtějí přijít o své číslo z loňska, připomínám, že je potřeba zaslat mi žádost o licenci do konce ledna 2016. Jezdcům MMČR se tak bude automaticky držet číslo i pro mistrák. Žádost a informace o licencích vč. kontaktní adresy najdete ZDE.

Evžen Zadražil, vedoucí střediska SMS jižní Čechy